Reglement Criterium

Enkel RABC-leden met een wielertoeristenvergunning worden in het criterium opgenomen.
 
Aan de uitstappen of organisaties die voorkomen op de officiële RABC-activiteitenkalender worden punten toegekend.
Bepaalde uitstappen of organisaties staan facultatief op de kalender. Aan facultatieve uitstappen of organisaties worden geen punten toegekend.
 
Ook de aanwezigheid op de Algemene Vergadering of hulp bij onze organisaties geeft recht op criteriumpunten.
 
Opmerkingen of eventuele fouten in het klassement van het criterium moeten gemeld worden aan de voorzitter uiterlijk twee weken na de publicatie van de eindstand in het clubblad en op de website.
 
Voor proeven van de WBV (Cycling Vlaanderen) komen slechts diegenen in aanmerking voor punten, die door de inrichtende club officieel in de uitslag zijn opgenomen. D.w.z. diegenen die hun vergunning hebben laten scannen, hun bijdrage betaald hebben en meegereden hebben in de groep.
 
Er zullen door de uitstapleiders drie klassementen opgemaakt worden volgens de proeven van de activiteiten van de kalender van de A-ploeg, de B-ploeg en van de C-ploeg.
 
Het klassement wordt door de uitstapleiders opgemaakt en bijgehouden. Zij zijn gemachtigd alle onvoorziene gevallen en betwistingen naar best vermogen op te lossen.
 
Men dient de fietsactiviteit volledig in de voorgeschreven clubkledij en volgens de geldende afspraken en clubreglementen af te leggen.
 
Om recht te hebben op de criteriumpunten dient men minstens 2/3 van de daguitstap in clubverband (in groep) te hebben afgelegd. Indien de deelname aan een bepaalde uitstap niet kan worden verder gezet wegens bewezen overmacht of heirkracht, zullen de punten wel toegekend worden aan het betrokken clublid.
 
Fietsen met elektrische ondersteuning (e-bikes) worden niet toegestaan.
 
De officiële volger van de rit heeft altijd recht op de criteriumpunten. De volger hoeft zich niet in te schrijven voor een rit. Ook de helpers in organisaties van RABC-inrichtingen, vermeld op de activiteitenkalender, hebben recht op dezelfde punten als de deelnemers.
 
De afstand van de rit wordt vooraf meegedeeld en vermeld op de detailkalenders. De werkelijk gefietste afstand mag maximum 10% afwijken van de vermelde afstand. De uitstapleiders of bestuursleden zijn gemachtigd de rit in te korten indien mocht blijken dat de aangekondigde afstand met meer dan 10% zal overschreden worden.
 
Voor zover de financiële toestand van de club het toelaat, wordt een criteriumprijs uitgereikt op de Algemene Vergadering aan alle leden die in één van de activiteitenkalenders minstens de helft van de maximum te behalen punten van die kalender hebben behaald.
 
Dezelfde criteriumprijs wordt ook uitgereikt aan de leden die criteriumpunten haalden in andere kalenders dan die van de eigen ploeg. Men dient dan minstens de helft van het gemiddelde van het maximum aantal punten van de kalenders te halen.
 
Ook de leden die het brevet van Antwerps verdienstelijk Toerist behaalden, komen in aanmerking voor de criteriumprijs.
 
Men kan slechts in één categorie de criteriumprijs ontvangen.