Enkele van onze leden bij het borstbeeld van ons wellicht bekendste lid, Rik Van Steenbergen

Wachtlijst 2020 werd afgesloten

De wachtlijst voor aansluiting bij onze club in 2020 werd op 31/10/2019 afgesloten. Stond u niet op onze wachtlijst, dan kan U  in 2020 niet deelnemen aan onze activiteiten. 

Sportieve heren en dames die in 2021 wensen aan te sluiten, kunnen dat door een mailtje te sturen aan: info@rabcbrasschaat.be

Lid worden

Om de veiligheid op de weg te kunnen garanderen, voeren wij een actief ledenbeleid. Dit wil zeggen dat we nieuwe leden aannemen naargelang daar ruimte voor is. We werken daarom eventueel met een ledenstop voor de verschillende ploegen.

Wielerliefhebbers die graag lid worden van RABC en hun naam willen laten opnemen op de wachtlijst kunnen contact opnemen via e-mail. 

Wij vragen om uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, GSM-nummer en emailadres door te geven. Gelieve duidelijk te vermelden in welke ploeg u zou willen fietsen (A-, B- of C-ploeg).

Lid worden kan tot 30 juni van het lopende seizoen (enkel voor de ploeg(en) die hun maximum nog niet hebben bereikt).

Voor het seizoen 2019 hebben wij ons maximum aantal leden bereikt.

Kandidaat-leden van de wachtlijst krijgen vanzelfsprekend antwoord op hun kandidaatstelling en worden ten laatste begin december aangeschreven met een uitnodiging tot lidmaatschap of met de mededeling dat de ledenstop verlengd werd. Indien u op dat moment nog belangstelling hebt, moet u dadelijk (binnen 5 dagen) reageren.

Enkel leden in het bezit van een wielertoeristenvergunning van RABC kunnen deelnemen aan de ritten en clubuitstappen. Dus als je fietsend lid wil worden dan neem je een lidmaatschap RABC en een licentie wielertoerist WBV (Cycling Vlaanderen).
 
Wie ouder is dan 70, moet samen met zijn licentieaanvraag een medisch attest voorleggen waarin de arts verklaart dat de betrokken persoon geschikt is om aan “recreatief” fietsen te doen. Wie jonger is dan 18 jaar heeft de handtekening nodig van een wettelijke vertegenwoordiger.
 
Uw lidmaatschap is pas volledig als al deze formaliteiten vervuld zijn en de nodige gelden gestort zijn op rekening van de club.
 

Lidmaatschap RABC

25Per jaar

Licentie wielertoerist WBV

28Per jaar

Steunend lid RABC

25Per jaar

Erelid RABC vanaf

35Per jaar

Totaal fietsend lid: € 53.00 / jaar