Ereprijs Jef Augustyns

Elk jaar eren we een verdienstelijk lid van de club die zich in de geest van Jef Augustyns heeft ingezet voor RABC. Hieronder vind je, naast een woordje verduidelijking over Jef Augustyns, ook de meest recente laureaat en de erelijst van deze belangrijke prijs.

Wie was Jef Augustyns?

Jef Augustyns was een gezonde vijftiger die, naast zijn gezin, een grote liefde had voor RABC, zijn club en zijn vrienden. Rik Van Deuren, René Verleysen, Jos Meyvis, Jos Blommaart, Willy De Meulder, stuk voor stuk iconen waarmee menig sportief robbertje uitgevochten werd.

Voor zijn club was niets hem te veel en als er moest geholpen worden was hij steeds paraat. Voor, tijdens of na de evenementen, het maakte voor Jef niets uit. Fervent supporter van de jonge generatie, die steeds kon rekenen op zijn steun en hulp bij het uitoefenen van hun sport. Alles wilde hij doen, binnen het mogelijke en soms bijna onmogelijke, om naam en faam van de club hoog te houden.

Dit was Jef ten voete uit. Bijna moest RABC op de dag van de verkiezingen forfait geven voor de 24-uur-bondsrit ware het niet dat Jef pendelde van de stopplaats van de rit heen en weer naar het stemlokaal. Of zoals tijdens de X-wintersporten van Antwerpen waar hij als beroepshovenier opnieuw het volledig vernielde aanlooppad effende voor het verspringen. Onze club die als laatste springer werd uitgeloot kon alsnog een klinkende overwinning behalen.

Dit was Jef Augustyns, eenvoudig, vriend van iedereen, vader voor de jonge generatie, onvoorwaardelijk trouw aan zijn club.

Spijtig genoeg op 27 augustus 1971, op weg naar zijn werk, werd hij aangereden door een vrachtwagen . Net 50 jaar geworden, maakte dit dom ongeval een abrupt einde aan zijn leven.

Ronny en Marc – zonen van Jef

Ereprijs Jef Augustyns 2018

In 2018 ontving Kurt Van Riel de Ereprijs.

Proficiat Kurt!!


Dit is de speech die onze voorzitter Jan bij deze gelegenheid uitsprak.

Beste vrienden

Sinds een aantal jaar reiken we de Ereprijs Jef Augustyns uit op deze openingsreceptie. Dus ook dit jaar.

We doen dit bewust bij deze gelegenheid om aan te tonen hoe belangrijk we deze trofee wel vinden.

De meer ervaren leden weten dat RABC niet enkel staat voor stevige sportieve prestaties, maar ook voor vriendschap, ten dienste staan van anderen en vrijblijvend engagement.

Jef Augustyns was de verpersoonlijking van deze idealen.

Op onze website hebben wij daarom bewust ruim plaats voorzien om Jef en de idealen waarvoor hij stond toe te lichten.

En net omdat we dit heel belangrijk vinden doet het het bestuur en mij als kersvers voorzitter veel plezier om vast te stellen dat ook heel wat leden die nog maar enkele jaren lid zijn zich meer dan louter sportief engageren in RABC.

Elk jaar zetten we dus iemand in de schijnwerpers waarvan wij vinden dat hij of zij die goeie eigenschappen die Jef zo typeerden ook al lang in de praktijk brengt.

Jarenlang waren wij vereerd dat Irma, de weduwe van Jef, deze ereprijs kwam uitreiken. Jammer genoeg laat haar gezondheid dat niet meer toe. Maar gelukkig zijn Ronny en Marc, haar zoons, hier aanwezig om deze taak ter harte te nemen. Dat doet ons veel plezier. 

Als je de moeite neemt om de lijst van winnaars van deze ereprijs eens te overlopen dan zie je dat het niet de eerste de besten zijn die doorheen de jaren in de bloemetjes werden gezet.

En ik weet dat de laureaat van dit jaar zeker in dit rijtje thuishoort.

Want aan deze laureaat kan je werkelijk alles vragen. 

Hij heeft een lang verleden in onze club en heeft ook al enige bestuurservaring opgedaan.  

Wat het sportieve betreft , is deze laureaat altijd iemand geweest die het onderste uit de kan wil halen voor zichzelf en anderen.  Hij is ook altijd bij de pinken om iemand ongevraagd een handje te helpen, een duwtje in de rug te geven wanneer de brug net iets langer is dan voorzien of je uit de wind te zetten als je het nodig hebt en de hele groep tot kalmte aan te manen als er een breukje ontstaat. 

Ik heb ook zelf al vastgesteld dat hij altijd bereid is om onderweg eten of drinken te delen met collega’s die even een dipje hebben, zo deelt hij graag een stuk van een banaan of een volledige energiereep (alleen moet je daarbij naar verluid uitkijken dat de vervaldatum niet verstreken is). 

Voor hulp bij onze wekelijkse clubuitstappen of onze andere organisaties staat hij altijd klaar. Zo klaar, dat je het hem vaak zelfs niet meer moet vragen, dat hij er als is voor dat je zelf beseft dat je hem nodig hebt.

Is er volk tekort op een bevoorrading, hij lost het op! Is er geen volger dan brengt hij zijn auto wel even mee ! Maar ook voor de onopvallende taken, staat hij altijd klaar. Moet er nog wat afgewassen of opgekuist worden moet er iemand lunchpaketten gaan verdelen of rest er een andere taak, geen probleem je vraagt en hij doet het. 

Hij is – en dat heb ik zelf meermaals ervaren – recht door zee, verstandig in zijn adviezen, heeft steeds een luisterend begripvol oor klaar en hij zit er niet mee om taken uit te voeren buiten het licht van de schijnwerpers

Om al die redenen en ook omdat hij al een rit heeft die naar hem is genoemd is het voor mij

dames en heren, beste clubleden

een waar genoegen om de Ereprijs Jef Augustyns 2018 te mogen overhandigen aan ……Kurt VAN RIEL.

DANKWOORD VAN KURT


Op het ogenblik dat hij de ereprijs kreeg overhandigd van Marc en Ronny Augustyns stond Kurt letterlijk (gelukkig) en figuurlijk met zijn mond vol tanden. Hij was erg geëmotioneerd waardoor een dankwoordje er niet van kwam.

Zaterdagdagnacht nog schreef hij onderstaande reactie met de vraag die op onze website te plaatsen. Hieruit blijkt hoe dankbaar hij wel is!

Tja, ik weet dat er mensen zijn die het me kwalijk nemen dat ik tijdens de uitreiking van de ereprijs Jef Augustyns geen toespraak of woord van dank heb gegeven nadat ik de trofee in ontvangst heb genomen. Ik begrijp maar al te goed dat dit zou kunnen overkomen als zijnde weinig respectvol en dat ik misschien wel eens mensen zou kunnen gekwetst hebben. Sorry daarvoor.

Maar eerlijk … ik was blij dat ik op dat ogenblik de micro heb kunnen ontwijken. Toen onze kersverse voorzitter de verschillende anekdotes aan elkaar rijgde, werd het gaandeweg duidelijk dat het om mijn persoon ging. Huh, waarom ik ? Even later weergalmde mijn naam door de enorme zaal, gevolgd door een overweldigend applaus. Totaal verrast en vooral met knikkende knieën (echt waar) stond ik daar plots vooraan en werd me de ereprijs Jef Augustyns aangereikt, dit in aanwezigheid van zijn zonen Marc en Ronny. Dat ogenblik heeft me emotioneel echt enorm geraakt en zal ik me gegarandeerd lang blijven herinneren. Ik doe namelijk geen uitzonderlijke dingen voor de club. Ik probeer maar, net als zo vele andere clubleden, af en toe mijn steentje bij te dragen. Ik ben dan ook ontzettend dankbaar dat ik deze prijs, namelijk de hoogste waardering die je in de club kan krijgen, heb mogen ontvangen. Ik garandeer jullie, deze trofee zal altijd een speciale plaats krijgen en ik zal de achterliggende gedachte steeds koesteren.

Hartelijk bedankt iedereen !

Erelijst

De erelijst van de ereprijs Jef Augustyns, met de winnaars van de vorige jaren vind je hier.

2018 Kurt Van Riel

2017 Walter Naegels

2016 Paul Bollaert

2015 Tony Meyvisch

2014 Paul en Dirk Vermeiren

2013 Ben Van de Craen

2012 Herman Goossenaerts

2011 Georges Demont

2010 Frank De Wachter (Spock)

2009 Oswald Doossche

2008 Jef Van den Eeden

2007 Raymond, Patrick en Koen Torfs

2006 Marlene Meyers

2005 Tony Doossche

2004 Ronny Augustyns

2003 Fons Van Dyck

2002 Chris Bolckmans

2001 Fred Breuer

2000 Gert Verhaert

1999 Berre Van Deuren

1998 Wim De Meyer

1997 Rudy Schrauwen

1996 Albert De Genst

1995 Herman Nuyens

1994 Wilfried Van Aken

1993 Robert Heulens

1992 Louis De Cat

1991 Frans Vochten

1990 André Croux

1989 Nadine Bonte & Robert De Greve

1988 Frans Vaesen

1987 Jef Van Dijck

1986 Roger Meuleman

1985 Romain Verest

1984 Willy De Laet

1983 Jos Blommaart

1982 Walter Curnel

1981 Frans Jansen

1980 Fons De Backer

1979 Lieven Van Echelpoel

1978 Gust Schrauwen

1977 Alex Van Haecke

1976 Marcel Meeusen

1975 Louis Aernouts

1974 Louis Covens

1973 Rik Van Deuren

1972 René Verleysen