Wat te doen in geval van een fietsongeval?

Heb je een fietsongeval, dan kan je dit het best zo snel mogelijk melden.

Volg de volgende stappen:

Afhalen ongevalsaangifte bij onze secretaris of downloaden via onze website of die van de WBV.

Je vindt het aangifteformulier via deze link: WTO_aangifteongeval

Invullen

Vul de ongevalsaangifte nauwkeurig in. Laat het eveneens invullen door de behandelende geneesheer, arts eerste hulp of spoed- of huisarts.

Opsturen

Maak de aangifte binnen de tien dagen na het ongeval over aan Concordia nv, Sassevaartstraat 46/301 – 9000 Gent.

De verzekeringsmaatschappij opent vervolgens een dossier over jouw ongeval en brengt je hiervan op de hoogte.

Meer info kan je verkrijgen bij :

nv Concordia
Sassevaartstraat 46/301 – 9000 Gent
Niko Stevens – nstevens@concordia.be – 09 264 11 70

Meer informatie over de verzekering door de WBV vind je hier: info ivm ongeval_verzekering