ALGEMENE VERGADERING RABC 2021

Beste RABC’ers,

Jammer genoeg kunnen we om de bekende reden dit jaar geen algemene vergadering houden zoals we dat gewoon zijn. Toch zijn we wettelijk gehouden om dat te doen. Daarom zochten we naar een oplossing die beantwoordt aan de wettelijke vereisten en die zo goed mogelijk aansluit bij de verwachtingen van een meerderheid van onze leden. De algemene vergadering zal dit jaar schriftelijk, maar ook interactief plaatsvinden gedurende een periode van 17 dagen.

Deze algemene vergadering zal dezelfde onderwerpen behandelen als andere jaren en zal er als volgt uitzien:

  • Teksten en verslagen omtrent het vorige kalenderjaar zullen 17 dagen online staan op de website
  • Gedurende de eerste week vragen we 2 clubleden die de boekhouding moeten komen controleren (we kunnen dit corona-veilig organiseren)
  • Bijkomend kan je tijdens de eerste week vragen stellen via mail
  • In de 2de week zullen de gestelde vragen en hun antwoorden eveneens online gezet worden
  • Na 2 weken zal je gevraagd worden om te stemmen. Die enquête zal je in een aparte mail toegestuurd worden

Meer informatie over dit alles vinden jullie in de tekst die hierna volgt. Neem gerust de tijd om de teksten en videobeelden te bekijken.

Alvast bedankt,
Jan Van Lier, Voorzitter

ALGEMENE VERGADERING – WELKOM

Beste RABC’ers,

Hartelijk welkom op deze speciale ‘corona-editie’ van onze algemene vergadering!!

Ik verwelkom ook van harte alle nieuwe leden. Normaal gezien zouden jullie op onze algemene vergadering al kennis kunnen maken met jullie nieuwe fietsvrienden en met de warme sfeer van onze club, maar uitstel is geen afstel. We hopen jullie snel op de fiets te ontmoeten.

In wat volgt vinden jullie de onderwerpen terug die anders ook aan bod zouden komen op onze ‘traditionele’ vergadering. Weliswaar in een andere volgorde.

De verslagen van de bestuursleden vind je in de vorm van een filmpje, zodat de nieuwe leden de bestuursleden ook al eens hebben gezien.

VERSLAGEN BESTUURSLEDEN

VOORZITTER
Jan Van Lier

In het volgende filmpje kijk ik even terug op het afgelopen jaar, maar blik ik vooral vooruit naar ons fietsseizoen 2021

Als voorzitter word ik bijgestaan door 12 bestuursleden die allemaal hun uiterste best doen. Naast hun bijdrage aan de algemene werking van de club, hebben zij ook nog enkele bijzondere taken.

Hierna stellen ze zich, vooral voor de nieuwe leden, even voor, waar nodig met wat uitleg over hun taak in het bestuur.

Maar eerst is het de beurt aan Thomas, secretaris en penningmeester.

SECRETARIS / PENNINGMEESTER
Thomas Schrauwen

Thomas overloopt in het volgende filmpje de stand van de leden en de financiële situatie

De nieuwe leden zijn :

De Cuyper Bart – Delatin Dimitri – Laruelle Jonas – Nuyts Hans – Van de Vyver Olivier – Van der Kleij Jeroen – Wauters Olivier – Augustijns Christiaan – Bogaerts Wout – de Nijs Sander – De Wit Seppe – Depestel Koen – Geeraerts Gert – Mees Lleyton – Swyngedouw Berten – Van de Putte Patrick – Van Velzen Xavier – Vermeiren Maarten – Verwilghen Mattis – Witteboon David – Ceulemans Mike – Kennes Bart – Van Steenvoort Bruno

!!!!!  Inzake het financieel verslag : !!!!!

We zoeken twee leden die de komende dagen even tijd willen nemen om onze boekhouding na te kijken. Iets wat anders ook op de fysieke algemene vergadering gebeurt. Gelieve uw naam door te geven aan Jan, dit kan per mail jan.van.lier@telenet.be of telefonisch. De eerste twee die zich melden, zullen gecontacteerd worden door Thomas om op coronaveilige wijze de boekhouding na te kijken.  Hun namen en eventuele opmerkingen worden voor de stemming aan alle leden meegedeeld.

Wat betreft onze spaargelden: diegenen die al langer lid zijn, weten dat we een spaarpot aanleggen die we kunnen aanspreken voor bijzondere gelegenheden. 2022 is een jubileumjaar en dan zullen er meer uitgaven zijn dan in een gewoon jaar. Een belangrijk deel van de spaarpot is voorzien voor het ogenblik dat we het uitzicht van onze kledij zullen veranderen. Dit is nog niet voor de eerste jaren, maar wanneer dat gebeurt, voorzien we minstens een trui korte mouwen en een koersbroek voor alle leden. Dat op zich vertegenwoordgt al een heel bedrag.

Toevoeging op 14.02.2021 :

Twee leden – Oswald Doossche en Dirk Mertens – hebben de boekhouding van onze club voor het boekjaar 2020 gecontroleerd. Zij stelden vast dat de cijfers overeenstemmen met de toelichting die door Thomas werd gegeven in de Algemene vergadering en formuleerden geen opmerkingen.

KLEDIJVERANTWOORDELIJKE
Francine Van Ranst

Francine zou niet kunnen hebben deelnemen aan een traditionele algemene vergadering want ze is al enige tijd (van toen het nog mocht) in het buitenland. Ze vond toch tijd om volgend filmpje op te nemen. De giraf is geen lid van de club.

RAADSLID
ORGANISATIES

Natalie Jürgens heeft al verschillende taken op zich genomen in het bestuur en springt nog altijd bij waar nodig. Momenteel is ze vooral  het aanspreekpunt en de trekker in het bestuur voor onze organisaties Cyclo Ludo Peeters en de Veldtoertocht.

RAADSLID – webmaster

Jean-Paul  Declerck stelt zich even voor, in het bijzonder voor de nieuwe leden!

UITSTAPLEIDERS
A-PLOEG

Johan Geerts, Hugo Van Meer en Tars Vermorgen zijn de uitstapleiders van de A-ploeg.

Zij stellen zich voor en doen een mededeling over de snelheid in het volgende filmpje:

UITSTAPLEIDERS
B-PLOEG

Patrick Torfs, Kurt Van Riel en Bart Govaerts zijn de uitstapleiders van den B.

Zij stellen zich ook voor en – voor de nieuwe leden –  wees gerust, ze kunnen ook serieus zijn!

UITSTAPLEIDERS
C-PLOEG

De leden van de C-ploeg kunnen altijd terugvallen op Frank Leys en Jan Vissers.

Door omstandigheden konden zij geen filmpje opnemen.

FIETSKALENDER 2021

Voor de nieuwe leden herinneren we er even aan dat we normaal gezien een jaarkalender bekend maken in het begin van seizoen. Deze kalender geeft een algemeen overzicht van wat je in dat jaar kan verwachten. De correcte details van de ritten worden vermeld in de detailkalenders (zo verschijnen er drie per seizoen).

Omdat we momenteel nog geen zicht hebben op wanneer en onder welke voorwaarden we opnieuw zullen kunnen beginnen fietsen in groep, werd er nog geen volledige jaarkalender opgesteld.

De uitstapleiders hebben al wel veel huiswerk gemaakt en de scenario’s liggen klaar.

Zodra er meer perspectief komt, zullen we jullie vanzelfsprekend informeren. We houden er ook rekening mee dat we mogelijk niet meteen met grote groepen zullen mogen fietsen, dan passen we ons aan.

Eens we zijn gestart, zullen we de kalender voor een langere periode bekend maken zoals jullie dat gewoon zijn.

Normaal gezien zou ons seizoen starten op 7 maart, maar mogelijk zal dit pas in april kunnen of later. Alles hangt af van de coronamaatregelen.

Vanaf het moment dat we in groep ( 15 of meer fietsers) mogen fietsen, zullen we starten.

Voorlopig gaan we er van uit dat de eerste ritten worden gefietst zonder rust, mocht de horeca mogen openen, dan zullen we hierover nog communiceren.

In principe vertrekken we aan de Kerk, centrum Brasschaat. Met de coronamaatregelen hebben we dat in 2020 wat aangepast. Vermoedelijk zal dat ook in het begin van het seizoen 2021 iets anders zijn. De juiste vertrekplaatsen worden later nog meegedeeld.

De eerste ritten zullen er dan als volgt uitzien:

A-ploeg

Rit 1 : Openingsrit Andy Wauters en Werner Vertessen – 100 km  – 9.00 u.

Rit 2 : Roald en Johan Boven – 100 km – 08.30 u.

Rit 3 : Paul en Dirk Vermeiren – 110 km – 08.30 u.

Rit 4 : Johan Geerts – 120 km  – 8.30u u.

Dit is de kalender zoals we die hebben voorzien indien we op 7 maart zouden mogen starten. Indien dat niet het geval is kunnen aanpassingen mogelijk zijn, maar dat horen jullie op tijd.

B-ploeg

Rit 1 : Openingsrit uitstapleiders – 80 km – 09.00 u

Rit 2 : Rit uitstapleiders – 90 km – 09.00 u.

Rit 3 : Rit Kurt Adriaensen – 90 km – 09.00 u.

Rit 4 : Rit uitstapleiders – 95 km – 09.00 u.

Dit is de kalender zoals we die hebben voorzien indien we op 7 maart zouden mogen starten. Indien dat niet het geval is kunnen aanpassingen mogelijk zijn, maar dat horen jullie op tijd.

C-ploeg

Rit 1 : Openingsrit uitstapleiders – 60 km – 09.00 u.

Rit 2 : Wafelenbakrit/Pulderbos – 60 km – 09.00 u.

Rit 3 : Winterrit bis  – 70 km – 09.00 u.

Rit 4 : Winterrit bis  – 70 km – 09.00 u.

Dit is de kalender zoals we die hebben voorzien indien we op 7 maart zouden mogen starten. Indien dat niet het geval is kunnen aanpassingen mogelijk zijn, maar dat horen jullie op tijd.

NAGENIETEN VAN DE RIT

De ritten nog eens herbeleven bij een lekker glas. Het hoort er natuurlijk ook bij. De vorige seizoenen konden we hiervoor altijd terecht bij brasserie Excelsior aan de kerk, maar nadat het concept daar is veranderd kunnen we er niet meer terecht in onze fietskledij.

Wij hebben daar begrip voor en danken Guy en zijn team voor de goeie ontvangst in de afgelopen jaren.

We gingen op zoek naar een oplossing en Francine vond die bij café PIEPENOL op de Bredabaan (nr 138). Zij zullen hun deuren speciaal voor ons openen (zodra de horeca dat opnieuw mag). Er is een terras, maar bij slecht weer kunnen we binnen en onze fietsen kunnen we er ook kwijt.

We hebben er alle vertrouwen in dat we ons daar snel zullen thuisvoelen!

VRAGENRONDE

Heb je na het lezen van voorgaande tekst en het bekijken van de videobeelden, vragen of opmerkingen die je aan het bestuur zou willen voorleggen dan kan dat per mail.

We verwachten eventuele vragen voor maandagavond 15 februari via mail aan de voorzitter jan.van.lier@telenet.be . Er zijn enkele leden die geen mail gebruiken, zij mogen hun vragen telefonisch stellen op 0473/52.00.11. In de tweede week van deze algemene vergadering  zullen we dan al de vragen met de antwoorden online plaatsen, als die op de website komen, sturen we jullie hierover een mail.

ONTHEFFING VAN DE MANDAATHOUDERS

KWIJTING AAN DE BESTUURSLEDEN

Normaal gezien gebeurt dit met handgeklap op de algemene vergadering. Nu zal hiernaar ook gevraagd worden op het ‘stemformulier’ van de bestuursverkiezing.

Er zal je gevraagd worden of je het beleid van het bestuur het afgelopen jaar goedkeurt

Je antwoord is volledig anoniem, net zoals de besuursverkiezing (zie hierna).

VERKIEZING VOORZITTER EN BESTUURSLEDEN

Voorzitter Jan van Lier is einde mandaat en heeft zich herverkiesbaar gesteld.

Volgende bestuursleden zijn einde mandaat en hebben zich eveneens allemaal herverkiesbaar gesteld:

Jean-Paul Declerck – Johan Geerts –  Frank Leys – Hugo Van Meer

De verkiezing zal plaatsvinden via anonieme stemming online.  Dit kan tussen 22 en 25 februari en neemt heel weinig  tijd (minder dan 1 minuutje) in beslag.

We gebruiken daarvoor de website ‘electionrunner’. Via deze website kan je verkiezingen of enquêtes organiseren waarbij de anonimiteit van de deelnemers is gegarandeerd. Wij kunnen enkel zien wie er gestemd heeft, maar niet wat zij of hij heeft gestemd.

Jullie hoeven niets speciaals te doen. Je zal een mail ontvangen die een knop (link) bevat die je meteen toegang zal geven tot het stemformulier. Het is echt heel eenvoudig.

Je ontvangt hierover op 22 februari nog een mail met de nodige uitleg.

EINDE VAN HET EERSTE DEEL VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Hier eindigt het eerste deel van de algemene vergadering. Vanaf 16 februari publiceren we de eventuele vragen en antwoorden.

Het derde deel van de vergadering, de stemming, volgt dan een week nadien. Daarvoor ontvang je nog een mail.

Drie dagen na het openen van de stemming, maken we dan het resultaat bekend en is de algemene vergadering afgelopen.

TWEEDE DEEL VAN DE ALGEMENE VERGADERING

CONTROLE BOEKHOUDING

Twee leden – Oswald Doossche en Dirk Mertens – hebben de boekhouding van onze club voor het boekjaar 2020 gecontroleerd.  Dit gebeurde op 12 en 13 februari 2021. Zij stelden vast dat de cijfers overeenstemmen met de toelichting die door Thomas werd gegeven in de algemene vergadering en formuleerden geen opmerkingen.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vraag van Erwin Verbelen : Ikzelf rij nog zonder schijfwielen maar ik zie deze meer en meer verschijnen. Vandaar mijn vraag i.v.m. reservewielen en lekke banden. Gaan er (reserve-) schijfwielen ter beschikking zijn of wordt het stoppen en binnenband vervangen?

Antwoord:

We kregen een gelijkaardige vraag op de algemene vergadering van vorig jaar. Sindsdien wordt het onderwerp geregeld besproken in het bestuur en met gediplomeerde fietsherstellers.

RABC zal dit jaar nog niet investeren in reservewielen met schijfremmen voor de wekelijkse uitstappen. Voorlopig houden we het op reservewielen voor velgremmen. Er zijn nog te veel verschillende systemen en schijven waardoor het onmogelijk is om een oplossing te voorzien die past voor elke fiets met schrijfremmen en die dus een onmiddellijke oplossing biedt wanneer iemand plat rijdt. Aan alle leden (ook die met fietsen met velgrem)  raden we aan om altijd te fietsen met banden in goede staat en voor de ‘schijfremfietsers’ indien mogelijk met tubeless. Indien iemand met schijfremmen plat rijdt, zal de groep wachten tot het lek is hersteld. Van iedereen – trouwens ook van leden die met velgremmen fietsen –  verwachten we dat ze minstens een reserve binnenband bij zich hebben. Voor de velgremfietsers blijven de reservewielen behouden.

Op driedaagse (en dit is nieuw) zullen we wel enkele reservewielen met schijfremmen meenemen. Die zijn dan niet bedoeld voor mensen die onderweg platrijden, maar wel voor leden die andere technische problemen zouden hebben (velg of spaken beschadigd). Die reservewielen kunnen  dan ’s avonds in het hotel – indien nodig – aangepast worden aan het systeem van de fiets.

 

Vraag van Herman Loots: Er wordt niet meer gesproken over de D-ploeg. Bestaat die officieel nog? En is er geen mogelijkheid om clubleden toe te laten met een fiets met elektrische ondersteuning (25km/uur)?

Antwoord:

De D-ploeg wordt inderdaad niet meer ‘officieel’ ingericht zoals de andere ploegen, dat wil zeggen met uitstapleiders, een vaste jaarkalender, volgwagen en reserve- en EHBO-materiaal.

Officieus bestaat ze nog steeds, de vorige jaren reden bij ons weten ondermeer Arthur Ost, Herman Nuyens, Willy De Laet, Gène Scott, Herman Loots, Marc Augustijns en anderen geregeld samen een rit. Zij deden dit zonder de ondersteuning die A-, B- en C-ploeg genieten, maar wel met de verzekering begrepen in het lidgeld en als volwaardig lid van RABC.

Zoals we vorig jaar op de algemene vergadering al lieten weten staan we vanuit het bestuur open voor initiatieven om de D-ploeg nieuw leven in te blazen of  een E-ploeg in te richten. Dit laatste wel enkel voor fietsen met ondersteuning tot 25 km/u.

Als leden zich vrijwillig willen organiseren om op zondag met een E-ploeg (of een mix van D en E, een zogenaamde DE-ploeg) een tocht te maken, zullen we dat zeker ondersteunen.  Als er zich iemand als verantwoordelijke voor die uitstappen zou willen aanbieden (een uitstapleider light, bij wijze van spreken, eerder een aanspreekpunt) dan kunnen we ook punten voorzien voor deze leden.

Initiatieven of ideeën zijn altijd welkom bij Jan van Lier of andere bestuursleden.

 

Vraag van Walter Naegels en ook een daarbij aansluitende vraag/vaststelling van Wim De Meyer (wij hebben de vragen wat herschreven en samengevoegd):

Bij de B-ploeg werd de groep vorige seizoenen soms opgesplitst in 2 groepen. Bij meer dan 50 fietsers altijd om wettelijk in orde te zijn en vorig jaar met corona om de maatregelen te volgen. Hierbij werden verschillende snelheden gereden : er was een zogenaamde B+ ploeg met een “iets” hogere snelheid en de gewone B ploeg. Zal dit het komende seizoen ook toegepast worden en welke snelheidsvorken zullen dan gelden?

En: Het ronddraaien op kop (het zogenaamde kettingsysteem) heeft zijn nut bewezen. Wel zouden de enkelingen die meer last hebben met het tempo zich niet verplicht moeten voelen om op kop te komen. Zij zouden kunnen meedraaien tot op de tweede of derde plaats en dan van rij wisselen.

Antwoord:

Nu de A-ploeg iets trager zal rijden hopen we dat een aantal leden zullen  terug keren naar den A.

In de B-ploeg is daarom beslist dat – wanneer er wordt opgesplitst in twee ploegen –  de ploegen zodanig zullen verdeeld worden dat ze ongeveer evenwaardig zijn. Er zal gestreefd worden naar homogeniteit tussen de ploegen. Met andere worden : twee ‘even sterke’ ploegen, dus geen snelle B en een tragere. Beide ploegen zullen ongeveer even snel fietsen. Volgens de snelheidsvork van de B-ploeg.

We hopen dat we in 2021 zoveel mogelijk  ‘gewone ritten’ zullen kunnen rijden zodat we kunnen nagaan of dit een goeie oplossing is. Wij denken van wel.

In 2022 hopen we op een ‘gewone’ algemene vergadering met iedereen het seizoen te kunnen evalueren.

Wat het systeem van aflossen aan de kop van het peloton betreft: de uitstapleiders van de B-ploeg zullen het systeem invoeren dat het best tegemoet komt aan ieders wensen en dat dus ook de mogelijkheid biedt aan leden die een wat mindere dag hebben om niet op kop te komen. Dit kan een ‘aangepast’ kettingsysteem zijn, het oude aflossysteem, maar ook nog iets anders. Voor de anciens: het “systeem Vochten” is een van de pistes die wordt overwogen (een aflossysteem waarbij de derde, vierde en eventueel vijfde rij mogen blijven zitten (niet meedraaien) en de rest afwisselend aan kop komt). De uitstapleiders van den B zullen dit allemaal verduidelijken zodra er kan gefietst worden. Het doel is om iedereen zoveel mogelijk fietsplezier te bezorgen.

DERDE DEEL VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Het derde en laatste deel van de algemene vergadering start 22 februari. Dan zal je een mail ontvangen waarin een link staat die je verbindt met het stemformulier. Je stem wordt gevraagd voor de ontheffing van de mandaathouders (kwijting aan het bestuur) en voor de verkiezing van de voorzitter en raadsleden die einde mandaat zijn.

De nodige informatie volgt!