Afspraken voor onderweg C-ploeg

In normale omstandigheden rijdt de D-ploeg 24 km/u.

We vragen aan iedereen RESPECT voor de uitstapleiders.

De uitstapleider overlegt voor de start met de ritorganisator over het verloop van de rit.

De groep blijft steeds aaneengesloten, ‘bijtrainen’ achter de groep of volgwagen is niet toegestaan.

Opzetsturen – kort of lang – zijn nooit toegelaten (ook niet achter de groep dus).  Absoluut meerij-verbod!

Aandacht voor de vorming van de groep: Na een hindernis: andere groep, tractor, bocht, kruispunt …

Iedereen reageert onmiddellijk op het vertreksignaal van de uitstapleider

Vertrek gebeurt aan een matige snelheid  tot aan Zwart Kruis, Botermelk (-2km/u over de brug) of voorbij de Kaart.

Door dorpen, bebouwde kommen en op fietspaden wordt de snelheid aangepast aan de omstandigheden.

Er worden geen losse vrije stukken gereden in de rit (uitzondering Oesterdam).

Voor langere en ook voor heuvelachtige ritten geldt een lagere snelheid dan normaal.

Denk eraan: we zijn geen colonne en moeten dus voorrang verlenen waar nodig!

Communiceer tijdig over je fysieke toestand – dit is een belangrijk signaal!