Afspraken voor onderweg B-ploeg

We hanteren een snelheidsvork waarbinnen gevarieerd wordt naargelang de omstandigheden van het parcours en weersomstandigheden.

B-ploeg: 29 – 33 km/u

We vragen aan iedereen RESPECT voor de uitstapleiders.

De uitstapleider overlegt voor de start met de ritorganisator over het verloop van de rit.

De groep blijft steeds aaneengesloten, ‘bijtrainen’ achter de groep of volgwagen is niet toegestaan.

Opzetsturen – kort of lang – zijn nooit toegelaten (ook niet achter de groep dus).  Absoluut meerij-verbod!

Aandacht voor de vorming van de groep:

Na een hindernis: andere groep, tractor, bocht, kruispunt …

Iedereen reageert onmiddellijk op het vertreksignaal van de uitstapleider

Vertrek gebeurt aan een matige snelheid ( 29 km/u ) tot aan Zwart Kruis, Botermelk (-2km/u over de brug) of voorbij de Kaart)

Door dorpen, bebouwde kommen en op fietspaden wordt de snelheid drastisch verlaagd tot 29 km/u of minder, naargelang de omstandigheden.

Er worden geen losse vrije stukken gereden in de rit (uitzondering Oesterdam).

Voor langere en ook voor heuvelachtige ritten geldt een lagere snelheid dan normaal.

Denk eraan: we zijn geen colonne en moeten dus voorrang verlenen waar nodig!

Communiceer tijdig over je fysieke toestand – dit is een belangrijk signaal!